Ako čítať uplynutím s dátumom konzerv

Väčšina potravinárske výrobky dnes prísť s "najlepšie" dáta. To nie je v skutočnosti dátum vypršania platnosti, ale skôr ako čas, v ktorom sa obsah bolo najlepšie, aby konzumovať. Odporúča sa, aby ste ošetriť dáta ako dáta vypršania platnosti pre bezpečnosť a najlepšiu kvalitu. Avšak, formát dátumu alebo umiestnenie môže byť niekedy mätúce, alebo ťažké nájsť.
Pokyny

  1. cez špajza na konzervy, ktoré neboli nedávno kúpil Search. Tie sú zvyčajne na zadnej polici.

  2. Zdvihnite plechovku a skontrolujte hornej a spodnej pre text vytlačený na nemôže sama o sebe, nie je štítok.

  3. Pozrite sa na frázu "najlepší" v texte.

  4. Nájsť dátum, po výraze. Dátum môže byť tiež sám, bez výrazu.

  5. Všimnite si formát dátumu použitý a interpretovať "najlepšie" alebo uplynutí času zodpovedajúcim spôsobom. Zoznam Väčšina plechovky dátum v štandardnom MM /DD /YYYY formáte, niektoré s alebo bez lomky. Iní vypísať len mesiac a rok, alebo DEC 12 - 2008/2008.