Ako Ak chcete uložiť čerstvé klasy ( 3 kroky )

Fresh, kukurica rýchlo stráca svoju chuť po zbere . Cukor v jadrách , ktorá dáva kukuricu svoju nehu a chuť prevádza na škrob dlhšiu obilie je uložený . Správne skladovanie pomáha predĺžiť chuť na niekoľko dní tým , že zabráni škrob - proces prevodu . Ak je nutné uložiť obilie, vyberte pevné uši s zdravých zelených šupiek , aby zabezpečili najlepšiu kvalitu . Lepšia kvalita , tým ľahšie je udržať chuť a štruktúru .
Čo budete potrebovať
dierované plastové vrecká
Pokyny

  1. Miesto kukurice v perforovanom plastovom vrecku . Nechajte struk na kukuricu , kým nie ste pripravení variť .

  2. skladujte vreciach kukuricu v zásuvke na ovocie a zeleninu časti chladničky . Vyhnite sa preplneniu na ostrejší , pretože vzduch musí obiehať okolo vriec obilia pre dosiahnutie najlepších výsledkov .

  3. Použite obilia do dvoch dní od nákupu . Väčšina odrôd kukurice stratí svoju chuť po dvoch dňoch .